Fem mikrobloggtjänster för företags internkommunikation

Kommer du ihåg när ni var en startup och satt i samma rum? Ingen satt mer än tre skrivbord bort och ville man något så frågade man. När företag växer är det svårare att behålla den öppna kommunikationen man tidigare haft. Interna microbloggar är ett sätt att brygga detta kommunikationsgap.

Många har upptäckt nyttan av att använda mikrobloggen som öppet kommunikationsverktyg. Nu finns det tjänster som gör att du kan nå samma positiva effekter i den interna kommunikationen på ert företag. Dessa mikrobloggar fyller samma funktion som vanliga mikrobloggar, fast är begränsade till medlemmar i ditt företag, men har samtidigt möjligheten att öka produktiviteten. Här följer fem exempel på interna mikrobloggtjänster och vad som skiljer dem åt.
Fortsätt läsa ”Fem mikrobloggtjänster för företags internkommunikation”

Sociala medier för företag

Sociala medier skapar oro och möjlighet, beroende på kunskap och inställning. Hur redo är ditt företag? Klarar ni av ett haveri när kunderna är aktiva på nätet? Sex tips till lycka i Sociala medier.

Att inte vara proaktiv i sociala medier kan straffa sig. Det senaste exemplet var i förra veckan då ComHem drabbades av ett driftstop. Kunder blev av med internet, ip-telefoni och digital-tv mitt under semifinalen i Champions Leagues. ComHems hemsida låg nere, det var i princip omöjligt att komma fram till deras kundtjänst, men bland microbloggarna spred sig snabbt missnöjet. Istället för att vara förberedda blev ComHems kontonamn kapat och skenananvändes av en missnöjd och illasinnad konsument.

Alla företag ska inte vara aktiva i sociala medier, men att inte ha koll på dem kan straffa sig. Vill du komma igång med sociala medier följ dessa tips.

Fortsätt läsa ”Sociala medier för företag”